Varen en vogels kijken Lauwersmeer

vogelvakantie nederland, vogelreizen, vogels kijken lauwersmeer in de herfst.

Herfst vaartocht over het unieke Lauwersmeer van Noord Nederland. Vijf dagen varen en genieten van het historische landschap en de vogels ontdekken...ook voor  fotografen en natuurliefhebbers.

Verblijf en onderdak aan boord.

Dit gebied is afwisselend en interessant. Om het te ontdekken en rond te varen, zijn meerdere dagen nodig. Het schip is het hotel en vaart naar de mooiste plaatsen, zoals Dokkumer Nieuwe Zijlen, Zoutkamp, Oostmahorn en Lauwersoog.  Een lang weekend, midweek of een weekje in het voorjaar of najaar is aan te bevelen.

"Nationaal Park Lauwersmeer" 

De vroegere Lauwerszee vormde een deel van de Waddenzee, waar eb eb vloed heerste met droogvallende zandbanken en diepe geulen. Sinds de afsluiting In 1969 en de bouw van de dijk tussen Groningen en Friesland, ontstond het Lauwersmeer. Een prachtig nieuw landschap werd een echt vogelparadijs.
De natuur in het gebied rond Lauwersmeer is sinds 1999 aangewezen als Nationaal Park, open en uitgestrekte landschap waar de natuur vrij spel heeft.

Het Lauwersmeer: een unieke natuurgebied en vogelparadijs

Het landschap is een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende dieren en planten. Elk jaar zoeken honderdduizenden vogels hier rust en voedsel. Staatsbosbeheer heeft  een aantal goede vogel-kijk-plekken gemaakt. Vanuit zo'n vogelkijkhut kunt u de aanwezige vogels, zonder ze te verstoren, van dichtbij zien. De vogel-kijk-plekken in Nationaal Park Lauwersmeer is een van de Nederlandse toplocaties om bijzondere vogelsoorten te zien. Bijna dagelijks worden hier door vogelaars zeldzame vogels 'gespot'

 

De Groningse kust 

Hier wordt de zeearend regelmatig waargenomen in de Vlinderbalg of het Jaap Deensgat. Een mooi en uitgestrekt landschap waar we ook met de auto goed kunnen komen vanuit Zoutkamp of Lauwersoog.

De Friese kust van het Lauwersmeer

Aan de Friese kant net ten zuiden van Ezumazijl ligt tegen de oude zeedijk, de Ezumakeeg.  Door het grote oppervlak ondiep water is dit natuurgebied zeer in trek bij allerlei soorten eenden en steltlopers. Zelfs lepelaars en grote zilverreigers laten zich hier geregeld zien.  Regelmatig worden hier ook de zeearenden waar genomen. De vogels die zich in de rietkragen bevinden zijn rietzangers, blauwborsten, karekieten etc.. Vanuit de vogelkijkhut in het zuidelijk deel kan men prachtige foto's maken.

In het noordwesten ligt de Bantpolder. Dit weidegebied, in beheer bij Natuurmonumenten, is speciaal ingericht voor water- en weidevogels. Door een verhoogde waterstand en de glooiende oevers hebben diverse weidevogels, zoals grutto, kievit en scholekster, het hier prima naar de zin. De Bantpolder is vooral vermaard door de duizenden overwinterende ganzen. In de polder verblijft 's winters een deel van de brandganzenpopulatie die broedt op Nova Zembla. In november kan hun aantal oplopen tot 15.000 exemplaren.

Vogels kijken op Vlieland

Vlieland is een van de rustigste waddeneilanden. Wind en zee hoor je er, én vogels.
Het is een heerlijk eiland. Het najaar is misschien wel de mooiste tijd om over het eiland rond te zwerven en te ontdekken.

Vlieland heeft een gevarieerd landschap met vele vogelsoorten.

Van kwelder tot strand, van stuifduinen tot wadden en hier en daar het bos. Zoveel variatie, dat betekent ook veel vogelsoorten.
Vogelaars kunnen daarom gedurende het hele jaar met een gerust hart afreizen naar Vlieland. Het is beslist geen heel groot eiland. En dat betekent dat alle natuurgebieden lekker dicht bij elkaar liggen. Je kunt ze te voet bereiken of beter nog: per fiets. Lekker uitwaaien en helemaal tot rust komen!

Weekend of kort weekend zeilen

De weekendtocht begint zaterdag vanaf ca. 9.00 uur, inschepen vrijdagavond rond 20.00 uur.
Voor een kort weekend vertrekken we op vrijdagmiddag tot zaterdag 1800 uur.

De vaartijd bedraagt min. 4 à 5 uur waarbij we onderweg een omweg maken, langs bijvoorbeeld de zeehonden bank, waar meestal een kolonie zeehonden luieren.  Op zaterdag aan het eind van de middag kan men dan het eiland bezoeken. Een fietstocht door de duinen of naar het strand. In overleg en afhankelijk van het weer gooien we de trossen op vrijdagavond al los.|

Vrijdagavond 20.00 uur: Inschepen. De bemanning stelt zich voor en maakt u wegwijs op het schip. U kunt een gezellig avondje aan boord met elkaar doorbrengen in de sfeervolle salon of aan wal gaan om Harlingen te bezoeken.
Zaterdag: Afhankelijk van de wind en het getij bepalen we de bestemming. Waddeneilanden als Vlieland en Terschelling bieden natuur, strand en duinen voor een wandeling of fietstocht. Bij mooi weer is het een bijzondere ervaring om met het schip droog te vallen op een zandbank. Na het diner kunt u het eiland verder ontdekken; de zon onder zien gaan en een gezellige café op het eiland bezoeken.
Zondag: Na het ontbijt hijsen we de zeilen. Lunch aan dek. Misschien ziet U onderweg nog wat luierende zeehonden. Aankomst in de haven van Harlingen rond 16.00 uur.

iVogelgebieden op Vlieland : de beste plekken als je wilt vogels kijken op Vlieland.

Kroon’s Polders.

Vier polders vormen te samen de Kroon’s Polders. Ooit begonnen als staaltje menselijk vernuft om te voorkomen dat het eiland
in tweeën zou breken, zijn de Kroon’s Polders in de jaren zestig uitgeroepen tot natuurgebied. Een moerasgebied is het.
In de ene polder domineert brak water, in een andere zoet. En dat levert een enorme soortenrijkdom op. Er broeden maar liefst
zestig soorten vogels, waaronder eider, lepelaar, kluut en aalscholver. Je kunt er dan ook heerlijk vogels kijken. En wie dat doet,
maakt kans op vogels als roerdomp, kleine zilverreiger, porseleinhoen, nachtegaal, bosrietzanger, cetti’s zanger,
blauwborst en natuurlijk vele, vele steltlopers als zilverplevier, goudplevier, rosse grutto, groenpootruiter, zwarte ruiter,
bonte strandloper, bontbekplevier, kanoet, witgatje, kleine strandloper, grauwe franjepoot en vele andere. Roofvogels als sperwer,
havik, buizerd, bruine kiekendief, boomvalk, visarend en slechtvalk worden er gezien. Tijdens de najaarstrek maak je er gerede kans
op verrassende waarnemingen van bijvoorbeeld beflijster, dwerggors, bladkoning of soms zelfs een sperwergrasmus.

In de Derde Kroon’s Polder bevindt zich bij de Vinkenbaan een ringplek. Elk voor- en najaar worden er vogels geringd.
In deze periode is de ringbaan een paar keer per week toegankelijk voor publiek. Zeker bezoeken als je langs wandelt,
want in de trekperioden kunnen er wel heel bijzondere vogels in de netten belanden. Wat dacht je van een draaihals of waterral?
Die zie je echt nooit meer van zo dichtbij in het wild. Lees hier meer over de Vinkenbaan op Vlieland.

Posthuiswad.

Naast de Kroon’s Polders ligt buitendijks het Posthuiswad. Dit is een fenomenale plek om waddenvogels te bekijken.
Bij laag water kun je hier vele vele steltlopers zien. Denk aan krombekstrandloper, bonte strandloper, kleine strandloper,
drieteenstrandloper, regenwulp, wulp, scholekster, rosse grutto, zilverplevier, bontbekplevier, witgatje, kanoet en oeverloper.
Lepelaars scharrelen over wad, evenals bergeend en pijlstaart. Soms zie je enorme aantallen vogels op het wad.
Neem een goede verrekijker en liefst een telescoop mee en genieten maar.

Meeuwenduinen.

Als ik kijk naar de vogelsoorten die vanaf de Meeuwenduinen worden gezien, dan gaan mijn gedachten uit naar
de duinen ten noorden van Nes op Ameland.
Dat is ook al zo’n hotspot om de zeevogeltrek te volgen. Nou, ook op Vlieland gaat het in september en oktober helemaal los met de zeevogels die langs trekken.
Kleinste, kleine, middelste en grote jager zweven voorbij. Evenals grote zee-eend, zwarte zee-eend, Jan-van-gent, grote stern, zeekoet en roodkeelduiker.
Dit is maar een beperkte opsomming. Op de Meeuwenduinen moet je gewoon een keer hebben gestaan.
De beste dagen zijn die na een dag of wat noordenwind.
Maar in de Meeuwenduinen zelf bruist het ook van de trekvogels tijdens de najaarstrek. Zangvogels trekken dan voorbij. Van geelgors tot gekraagde roodstaart.
Van bladkoning tot boomleeuwerik. Van grote gele kwikstaart tot kruisbek. Veldleeuwerik, ijsgors, sijs en zwarte mees steken voorbij.
Op de voet gevolgd door sperwer en boomvalk. Een memorabele locatie, die Meeuwenduinen.

De Cranberryvlakte.

In dit duinenlandschap kun je in najaar en winter uitstekend roofvogels zien. Blauwe kiekendief, bruine kiekendief, buizerd, boomvalk,
slechtvalk en sperwer jagen hier rond. Evenals in de winter de velduil. Al die roofvogels vliegen daar niet voor niets.
Zangvogels staan ook op het menu.
eker tijdens de najaarstrek. Dan kun je mooie waarnemingen doen van beflijster, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, kleine barmsijs en paapje.
Van de steltlopers noem ik bokje en watersnip.

Vliehorst.

Dit uitgestrekte militaire oefenterrein is alleen tijdens de weekenden toegankelijk voor publiek.
Van alle soorten die je er ziet noem ik strandplevier, dwergstern en Noordse stern. Maar je ziet er ook vrijwel alle andere steltlopers
die ik ergens hierboven al heb genoemd.

 

Offerte

Stel hier uw vraag

Offerteaanvraag formulierOK!
TOP